sentris玩具鸡5.9刀三年折腾笔记

sentris玩具鸡5.9刀三年折腾笔记

sentris玩具鸡5.9刀三年拥有独立IP ,性价比不错就入了台。

但是这机器坑是特别多的,就光系统而言,大部分不能用,可以说是上车第一脚就踩坑,以下是折腾笔记,帮助车友减少踩坑。

测试可用的系统(占用也较低):ubuntu-14.04-x86_64-minimal.tar.gz


测试该系统好用的BBR脚本:

运行前控制面板开启Add Tap/Tun功能

wget https://zhujiwiki.com/wp-content/uploads/2017/11/ovz-bbr-installer.sh
chmod +x ovz-bbr-installer.sh
./ovz-bbr-installer.sh

ping 10.0.0.2,如果能通,说明 bbr 已经启动。


其他:

更改SSH端口/etc/ssh/sshd_config

网络设置DNS(默认DNS有问题,比如无法正常跑speedtest网页版)和MTU:

/etc/network/interfaces文件auto venet0:0 下增加:

mtu 1472
dns-nameservers 8.8.8.8

保存后,重启网络生效

/etc/init.d/networking restart

以上图是BBR+V2+探针客户端运行的占用,还可以。

V2安装:


由于V2官方已经停止提供了,所以可以用我之前保存的旧版或者其他

wget http://depot.treesky.link/v-old/old-go.sh
bash old-go.sh

运行后,/etc/v2ray/config.json 修改成所需的连接配置

运行命令:service v2ray start

运行状态:service v2ray status

如果有CPU占用过高的问题(估计是官方停止提供后导致缺少了些参数,用旧文件覆盖解决之):

文件夹/usr/bin/v2ray删除4个文件并用这个覆盖http://down.discovery.moe/Linux/usr-bin–v2ray.zip

65 Comments

 1. Pingback: 3DGofO7
 2. Pingback: 3SoTS32
 3. Pingback: 000-1
 4. Pingback: psy-news.ru
 5. Pingback: sezons.store
 6. Pingback: video-2
 7. Pingback: link
 8. Pingback: 3qAIwwN
 9. Pingback: psycholog-moskva.ru
 10. Pingback: psycholog-v-moskve.ru
 11. Pingback: film onlinee
 12. Pingback: psy 3CtwvjS
 13. Pingback: TwnE4zl6
 14. Pingback: Dim Drakona 2022
 15. Pingback: Usik Dzhoshua 2 2022
 16. Pingback: psikholog moskva
 17. Pingback: ìûøëåíèå
 18. Pingback: aOuSjapt
 19. Pingback: JGXldbkj
 20. Pingback: Dom drakona
 21. Pingback: sY5am
 22. Pingback: stat.netstate.ru
 23. Pingback: confeitofilm
 24. Pingback: rodnoe-kino-ru
 25. Pingback: filmgoda.ru
 26. Pingback: gidonline
 27. Pingback: movies
 28. Pingback: Ukraine-war
 29. Pingback: stats
 30. Pingback: site
 31. Pingback: Ukraine news – live
 32. Pingback: Ukraine
 33. Pingback: War in Ukraine
 34. Pingback: bucha killings
 35. Pingback: cleantalkorg2.ru
 36. Pingback: D6tuzANh
 37. Pingback: qQ8KZZE6
 38. Pingback: DPTPtNqS
 39. Pingback: uels ukrain
 40. Pingback: psy online
 41. Pingback: projectio
 42. Pingback: psy-
 43. Pingback: irida-design.ru
 44. Pingback: vkl-design.ru
 45. Pingback: designmsu.ru
 46. Pingback: design-human.ru
 47. Pingback: YA-krasneyu
 48. Pingback: designchita.ru
 49. Pingback: FILM
 50. Pingback: Krylya-nad-Berlinom
 51. Pingback: Netflix
 52. Pingback: ivanesva
 53. Pingback: XVIDEOSCOM Videos
 54. Pingback: Xvideos
 55. Pingback: TopGun2022
 56. Pingback: gRh9UPV
 57. Pingback: filmfilmfilmes
 58. Pingback: mazhor4sezon

Comments are closed.